World Land Trust

Sådan arbejder World Land Trust

World Land Trust (WLT) er en international, velgørende organisation inden for naturbeskyttelse, som hektar for hektar beskytter de biologisk set vigtigste og mest truede levesteder i verden. Siden grundlæggelsen i 1989 har WLT tildelt midler til partnerorganisationer globalt set med det formål at oprette reservater og yde permanent beskyttelse til levesteder samt vilde dyr og planter.
Deres mission
At beskytte og på bæredygtig vis at styre naturlige økosystemer i verden, at bevare deres biodiversitet med fokus på truede levesteder og arter
At udvikle et samarbejde med lokale individer, samfund og organisationer, at fremme støtte og ansvarsfølelse blandt folk, som bor i projektområder
At øge bevågenheden i Storbritannien og andre lande om behovet for bevarelse, at fremme forståelsen og samle støtte gennem uddannelse, oplysning og fundraising.

Læs mere her: World Land Trust

World-Land-Trust-939x130

Red Barnet

Red-Barnet

For hver gang der bliver lavet en kop kaffe, espresso, late, kakao etc. på Just Mokka kaffemaskiner ude hos vores kunder, vil der blive doneret 10 øre tl Red Barnet.

På den Intelligente programmerbar 12” LCD skærm m/ video vil der blive lagt 2 standard video med:

  1. Red Barnet og Just Mokka samarbejde.
  2. Puro og World Land Trust samarbejde.

Med dette kan deres ansatte, kunder og samarbejdspartnere være en del af formålet og de kan personligt selv vælge at donere enten til Red Barnet eller World Land Trust.

Her kommer tekst fra Red Barnet

Pr. 1. august 2016 har vi støttet med

8250

KRONER

Pr. 1. august 2016 er der doneret

825

KOPPER

Vores mål er at slutte 2016 på

25000

KRONER

 

Contact

We're ready to help! Call us!