Sådan arbejder World Land Trust

World Land Trust (WLT) er en international, velgørende organisation inden for naturbeskyttelse, som hektar for hektar beskytter de biologisk set vigtigste og mest truede levesteder i verden. Siden grundlæggelsen i 1989 har WLT tildelt midler til partnerorganisationer globalt set med det formål at oprette reservater og yde permanent beskyttelse til levesteder samt vilde dyr og planter.
Deres mission
At beskytte og på bæredygtig vis at styre naturlige økosystemer i verden, at bevare deres biodiversitet med fokus på truede levesteder og arter
At udvikle et samarbejde med lokale individer, samfund og organisationer, at fremme støtte og ansvarsfølelse blandt folk, som bor i projektområder
At øge bevågenheden i Storbritannien og andre lande om behovet for bevarelse, at fremme forståelsen og samle støtte gennem uddannelse, oplysning og fundraising.

Læs mere her: World Land Trust

World-Land-Trust-939x130