Vores strategi og regelsæt - CSR rapport

Hos Just Mokka ønsker vi at være med til at værne om miljøet og tage ansvar. Derfor arbejder vi altid på at imødekomme vores kunders og samfundets ønsker og krav om miljøvenlige produkter og miljøvenlig produktion. Det gør vi i selve produktet med brug af genbrugsmaterialer, i produktionen og i logistikken.

Vi har derfor udarbejdet en CSR rapport for at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper, og for at fremme det samfundsmæssige ansvar hos vores leverandører. Hensigten med vores CSR rapport er at sikre, at vores leverandører og deres leverandører producerer og leverer ydelser på en måde, der tager hensyn til deres medarbejderes rettigheder og miljøet. Det er et krav fra os, at vores leverandører sikrer, at vores Code of Conduct og grønne tankegang videreformidles og overholdes af alle deres underleverandører.

Vi arbejder intenst inden for vores branche på at få øget fokus på dette område gennem CSR-strategier, miljøpolitikker og Code of Conducts. Derfor er det afgørende for os at gøre disse dokumenter offentlige overfor kunder og samarbejdspartnere.

Se vores CSR rapport, samt Puro/World Land Trust diplom ved at klikke på knapperne nedenfor.

CSR rapport Puro/World Land Trust diplom

Se hvor meget regnskov i er med til at beskytte ved at drikke PURO kaffen!

Puro/World Land Trust Conversation calculator